Prawo finansowe,  Prawo karne

Nielegalna działalność bankowa

Gromadzenie środków pieniężnych osób trzecich w celu dalszego udzielania kredytów lub pożyczek, albo obciążania ich ryzykiem w inny sposób stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia i grzywnie do 10 milionów złotych. Szeroki zakres regulacji i niedookreślenie terminu „... Przeczytaj →