Prawo spółek

Przekształcenie spółki komandytowej

A więc stało się! 28 listopada 2020 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych... Przeczytaj →