W LEGALITY pomagamy firmom w prowadzeniu biznesu. Szukamy rozwiązań i wspieramy w ich wdrożeniu. Reprezentujemy i działamy w interesie małych i średnich przedsiębiorców. Skutecznie dochodzimy roszczeń albo odpieramy zarzuty w sporach przed sądami.

LEGALITY wspiera klientów w prowadzeniu sporów sądowych na gruncie prawa cywilnego. Bogata praktyka i wieloletnie doświadczenie pozwalają dobrać skuteczną strategię procesową w sporach wynikających z umów, wyrządzenia szkody czynem niedozwolonych, czynów nieuczciwej konkurencji, czy roszczeń wobec Skarbu Państwa za działania niezgodne z prawem.

W sprawach pozwalających na ich polubowne dążymy do wynegocjowania najlepszych warunków dla naszych klientów. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Eksperci LEGALITY: Radca Prawny Sebastian Dąbrowski, Adwokat Leszek Kieliszewski

Zespół LEGALITY posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia biznesu w sprawach pracowniczych. Dla naszych klientów poszukujemy rozwiązań, które zapewnią im pełne bezpieczeństwo przy jednoczesnej optymalizacji biznesu.

Reprezentujemy biznes w sporach sądowych w sprawach pracowniczych. Opracowujemy i wdrażamy regulacje z zakresu prawa praca. Wprowadzamy procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Uczestniczymy w negocjacjach ze związkami zawodowymi broniąc interesów naszego klienta. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Radca Prawny Sebastian Dąbrowski

LEGALITY świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa handlowego. Nasze doświadczenie w pracy z biznesem przekłada się na efektywność i skuteczność proponowanych rozwiązań.

Wspieramy naszych klientów przy tworzeniu spółek, bieżącej obsłudze organów a także przy fuzjach i przejęciach. Skutecznie reprezentujemy klientów w sporach korporacyjnych wybierając najbardziej optymalne rozwiązania. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Radca Prawny Sebastian Dąbrowski

LEGALITY to eksperci w zakresie tworzenia i opiniowania umów. Uważamy, że umowa to konsensus dwóch stron, w których każda chce zrealizować swoje cele przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i pewności wykonania umowy. Tworzenie projektu umowy każdorazowo poprzedzone jest analizą potrzeb klienta, określeniem jego celów i wskazaniem sposobów ich osiągnięcia.

Dzięki doświadczeniu w negocjacjach i rozumieniu zasad obrotu gospodarczego przygotowane przez nas projekty umów i kontraktów są uszyte na miarę potrzeb naszych klientów. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Radca Prawny Sebastian Dąbrowski

LEGALITY to eksperci od wdrażania i testowania systemów zapewnienia zgodności. Nasi klienci wdrażając system compliance zyskują „tarczę obronną” zarówno przed sankcjami administracyjnymi jak i karnymi.

Wdrożenie i testowanie systemu compliance poprzedzone jest gruntowną analizą ryzyka regulacyjnego w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, a przygotowane rozwiązania uwzględniają skalę działalności, strukturę organizacyjną i kulturę biznesową firmy. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Adwokat Leszek Kieliszewski

LEGALITY to eksperci na rynku kapitałowym. Dzięki szerokim kontaktom z domami maklerskimi zapewniamy sprawny przebieg oferowania akcji lub obligacji. Nasze doświadczenie w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego skutkuje efektywnością i skutecznością prowadzonych postępowań.

Naszym klientom przygotowujemy dokumenty związane z emisją papierów wartościowych, wspieramy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR i reprezentujemy przed KNF we wszystkich rodzajach postepowań administracyjnych. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Adwokat Leszek Kieliszewski

LEGALITY zapewnia kompleksową obsługę w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością.

Zapewniamy analizę sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa oraz pomoc w wyborze najbardziej optymalnej ścieżki działania. Przygotowujemy niezbędne dokumenty i reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY:

    Umów się na spotkanie

    Oddzwonimy tak szybko jak to jest możliwe.
    Standardowo czas reakcji LEGALITY wynosi najwyżej jeden dzień roboczy.