W LEGALITY pomagamy firmom w prowadzeniu biznesu. Szukamy rozwiązań i wspieramy w ich wdrożeniu. Reprezentujemy i działamy w interesie małych i średnich przedsiębiorców. Skutecznie dochodzimy roszczeń albo odpieramy zarzuty w sporach przed sądami.

Zespół LEGALITY posiada bogate doświadczenie w zakresie wsparcia biznesu w sprawach pracowniczych. Dla naszych klientów poszukujemy rozwiązań, które zapewnią im pełne bezpieczeństwo przy jednoczesnej optymalizacji biznesu.

Reprezentujemy biznes w sporach sądowych w sprawach pracowniczych. Opracowujemy i wdrażamy regulacje z zakresu prawa praca. Wprowadzamy procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Uczestniczymy w negocjacjach ze związkami zawodowymi broniąc interesów naszego klienta. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY wspiera klientów w zakresie prawa cywilnego. Bogate doświadczenie oraz poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań przekładają się na dostarczanie optymalnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sporach sądowych, opracowujemy umowy i regulaminy. Negocjujemy najlepsze dla naszych klientów warunki kontraktów zapewniając bezpieczeństwo i stabilność biznesu. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY to eksperci na rynku kapitałowym. Dzięki szerokim kontaktom z domami maklerskimi zapewniamy sprawny przebieg oferowania akcji lub obligacji. Nasze doświadczenie w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego skutkuje efektywnością i skutecznością prowadzonych postępowań.

Naszym klientom przygotowujemy dokumenty związane z emisją papierów wartościowych, wspieramy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR i reprezentujemy przed KNF we wszystkich rodzajach postepowań administracyjnych. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY posiada bogate doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Nasi eksperci z sukcesami reprezentowali zarówno zamawiających jak i oferentów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie postepowania. Począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowej poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania zamawiającego na sporządzeniu skargi do KIO i reprezentacji kończąc. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY to eksperci od prawa farmaceutycznego. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej branży farmaceutycznej pozwala znajdować najefektywniejsze rozwiązania przy zapewnieniu bezpieczeństwa regulacyjnego.

Wspieramy naszych klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. Pomagamy branży farmaceutycznej we wprowadzeniu produktu do obrotu. Doradzamy w zakresie zgodności reklam aptek i produktów leczniczych z wymogami prawa. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY wspiera przedsiębiorców w sprawach związanych z zatrudnieniem osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasze bogate doświadczenie przesądza o efektywności i skuteczności prowadzonych postępowań.

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców w sprawach migracyjnych. Pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na pracę. Wspieramy podczas kontroli Straży Granicznej, a w razie konieczności reprezentujemy przed sądami. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa handlowego. Nasze doświadczenie w pracy z biznesem przekłada się na efektywność i skuteczność proponowanych rozwiązań.

Wspieramy naszych klientów przy tworzeniu spółek, bieżącej obsłudze organów a także przy fuzjach i przejęciach. Skutecznie reprezentujemy klientów w sporach korporacyjnych wybierając najbardziej optymalne rozwiązania. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY to eksperci od wdrażania i testowania systemów zapewnienia zgodności. Nasi klienci wdrażając system compliance zyskują „tarczę obronną” zarówno przed sankcjami administracyjnymi jak i karnymi.

Wdrożenie i testowanie systemu compliance poprzedzone jest gruntowną analizą ryzyka regulacyjnego w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, a przygotowane rozwiązania uwzględniają skalę działalności, strukturę organizacyjną i kulturę biznesową firmy. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Umów się na spotkanie

Oddzwonimy tak szybko jak to jest możliwe.
Standardowo czas reakcji LEGALITY wynosi najwyżej jeden dzień roboczy.