LEGALITY z ponadprzeciętną skutecznością pomaga klientom indywidualnym.
Nasza wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwalają znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

LEGALITY to zespół ekspertów od prawa cywilnego. Z dużą skutecznością pomagamy klientom dochodzić ich praw zarówno w postępowaniach sądowych jak i polubownie. Szczegółowo badamy stan faktyczny spraw i poszukujemy najbardziej optymalnych rozwiązań.

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności jak również w sprawach o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, czy tych związanych z prawem spadkowym. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Adwokat Leszek Kieliszewski

W LEGALITY zapewnimy Ci skuteczną i efektywną obronę. Jesteśmy ekspertami w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw związanych z rynkiem finansowym i kapitałowym. Pomagamy naszym klientom oskarżonym o oszustwa, działanie na szkodę spółki, pokrzywdzenie wierzycieli, a także w przestępstwach z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz związanych z obrotem na rynku kapitałowym.

Udzielamy wsparcia zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak również w postępowaniu sądowym. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Adwokat Leszek Kieliszewski

W LEGALITY pomagamy klientom w sporach z pracodawcami. Dzięki bogatemu doświadczeniu i zaangażowaniu w prowadzone sprawy skutecznie reprezentujemy i dochodzimy roszczeń dla naszych klientów.

Niezależnie od tego, czy zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy, pracodawca nie wypłacił Ci wynagrodzenia, albo uchyla się od wykonania umowy o zakazie konkurencji, albo jesteś ofiarą dyskryminacji lub mobbingu możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Radca Prawny Sebastian Dąbrowski

LEGALITY to eksperci od rynków finansowych. Jesteśmy wielokrotnie cytowani w ogólnopolskiej prasie. Posiadamy bogate doświadczenie i kreatywne podejście do problemów naszych klientów.

Pomagamy naszym klientom odzyskać zainwestowane środki w nietrafione obligacje, fundusze inwestycyjne, czy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z bankami i ubezpieczycielami broniąc ich interesów i dochodząc należnych roszczeń. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Adwokat Leszek Kieliszewski

LEGALITY świadczy pomoc prawną dla lekarzy w sprawach z zakresu prawa medycznego – ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu odpowiedzialności za błąd medyczny. Wnikliwie analizujemy stan faktyczny i dokonujemy oceny sytuacji. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami, aby zapewnić efektywną obronę interesów naszych klientów.

Reprezentujemy zarówno lekarzy, jak również zakłady opieki zdrowotnej oraz placówki specjalizujące się w medycynie estetycznej. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY:

LEGALITY kompleksowo doradza i prowadzi postępowania upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Naszym klientom zapewniamy analizę ich sytuacji pod kątem istnienia  przesłanek niewypłacalności, weryfikację dokumentacji, a następnie przygotowanie dokumentacji i reprezentację w sądzie. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY:

    Umów się na spotkanie

    Oddzwonimy tak szybko jak to jest możliwe.
    Standardowo czas reakcji LEGALITY wynosi najwyżej jeden dzień roboczy.