LEGALITY z ponadprzeciętną skutecznością pomaga klientom indywidualnym.
Nasza wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwalają znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

W LEGALITY pomagamy klientom w sporach z pracodawcami. Dzięki bogatemu doświadczeniu i zaangażowaniu w prowadzone sprawy skutecznie reprezentujemy i dochodzimy roszczeń dla naszych klientów.

Niezależnie od tego, czy zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy, pracodawca nie wypłacił Ci wynagrodzenia, albo uchyla się od wykonania umowy o zakazie konkurencji, albo jesteś ofiarą dyskryminacji lub mobbingu możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

W LEGALITY zapewnimy Ci skuteczną i efektywną obronę. Jesteśmy ekspertami w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw związanych z rynkiem finansowym i kapitałowym. Pomagamy naszym klientom oskarżonym o oszustwa, działanie na szkodę spółki, pokrzywdzenie wierzycieli, a także w przestępstwach z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz związanych z obrotem na rynku kapitałowym.

Udzielamy wsparcia zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak również w postępowaniu sądowym. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

W LEGALITY pomożemy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Rozumiemy, że sprawy rodzinne należą do najbardziej osobistych i niosą duży ładunek emocjonalny. Wsłuchamy się w Twoje potrzeby i wspólnie ustalimy najskuteczniejszą ścieżkę działania.

Skutecznie walczymy o prawa naszych klientów w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty, czy opiekę nad dzieckiem. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY to zespół ekspertów od prawa cywilnego. Z dużą skutecznością pomagamy klientom dochodzić ich praw zarówno w postępowaniach sądowych jak i polubownie. Szczegółowo badamy stan faktyczny spraw i poszukujemy najbardziej optymalnych rozwiązań.

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności jak również w sprawach o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, czy tych związanych z prawem spadkowym. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY to eksperci od rynków finansowych. Jesteśmy wielokrotnie cytowani w ogólnopolskiej prasie. Posiadamy bogate doświadczenie i kreatywne podejście do problemów naszych klientów.

Pomagamy naszym klientom odzyskać zainwestowane środki w nietrafione obligacje, fundusze inwestycyjne, czy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z bankami i ubezpieczycielami broniąc ich interesów i dochodząc należnych roszczeń. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa medycznego. Wnikliwie analizujemy stan faktyczny i dokonujemy oceny sytuacji. Zawsze informujemy o szansach i ryzykach związanych z postepowaniem. Razem z klientem obieramy strategię działania i systematycznie ją realizujemy.

Pomagamy naszym klientom w sprawach o zadośćuczynienie za błędy medyczne, w tym również za błędy wynikłe na skutek zabiegów medycyny estetycznej. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

LEGALITY świadczy pomoc prawną cudzoziemcom w związku z pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoka skuteczność w sprawach wizowych i deportacyjnych to wynik wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów.

Wspieramy naszych klientów w postępowaniach przed Strażą Graniczną, konsulatem, a także w sądach administracyjnych. Sporządzamy i wnosimy odwołania od negatywnej decyzji na pobyt czasowy. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu skutecznie dochodzimy roszczeń od banków dystrybuujących obligacje GetBacku. Reprezentujemy klientów w sporach z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, które sprzedawały fundusze z gwarancją minimalnego zysku oraz firmami ubezpieczeniowymi sprzedającymi podobne rozwiązania.

W wyniku naszych działań niektórzy klienci LEGALITY już odzyskali zainwestowane środki.  Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Umów się na spotkanie

Oddzwonimy tak szybko jak to jest możliwe.
Standardowo czas reakcji LEGALITY wynosi najwyżej jeden dzień roboczy.