AML

AML IV | Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

13 stycznia 2019 roku upłynął termin na dokonanie przez instytucje obowiązane obowiązkowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wprowadzony obowiązek dokonania samooceny ryzyka AML stanowi nowość w działaniach podejmowanych przez instytucje obowiązane w celu ograniczen... Przeczytaj →