O nas

Kancelaria Legality jest butikową kancelarią adwokacką specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego. Głównymi obszarami praktyki adwokackiej jest reprezentowanie klientów w sporach sądowych wynikłych na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej oraz obrona klientów w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych.

Kancelaria posiada unikatowe doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, oraz zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Kancelaria obsługuje klientów biznesowych w zakresie tworzenia umów i kontraktów, a także podczas negocjacji związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów. Dostarczając klientom komplementarnych usług współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, rzecznikami patentowymi i rzeczoznawcami, a także notariuszami i komornikami sądowymi.

Misją Kancelarii jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu i zrozumieniu ich indywidualnych potrzeb. Powierzone sprawy są prowadzone wyłącznie przez prawników posiadających tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi prawnej.

Zobacz:

Zrzeszenia
Nagroda
Nasz zespół
Zespół

Leszek Kieliszewski

Adwokat. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, rynków finansowych i prowadzenia sporów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych instytucjach finansowych takich jak X-Trade Brokers, Santander TFI, czy mWealth Management, w których był odpowiedzialny za funkcjonowanie systemów zapewniania zgodności działalności z prawem, kontroli wewnętrznej, czy audytu.

Z sukcesami reprezentuje klientów w sporach gospodarczych i związanych z rynkiem finansowym. Obrońca w sprawach karnych gospodarczych – w tym w sprawach z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i przestępstw na rynku kapitałowym.

Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Skutecznie wdrażał procedury AML w domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, firmach pożyczkowych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem kryptowalutami i innych instytucjach obowiązanych. Wielokrotnie uczestniczył w kontrolach KNF i GIIF, a także audytował skuteczność i efektywność systemów AML również w zagranicznych oddziałach instytucji obowiązanych (m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, czy Słowacji).

Wielokrotnie cytowany w ogólnopolskiej prasie, m.in. w Rzeczpospolitej, Parkiecie, czy Pulsie Biznesu. Prelegent na konferencjach branżowych związanych z rynkiem finansowym.

Procesy sądowe

Obrót gospodarczy

Rynki kapitałowe

Zespół

Sebastian Dąbrowski

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek, a także tworzeniu i negocjowaniu umów.

Ekspert w zakresie prawa pracy. Z sukcesami reprezentował klientów w sporach pracowniczych zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników. Wspierał przedsiębiorstwa przy tworzeniu oraz aktualizowaniu regulacji wewnętrznych wynikających z prawa pracy.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących obsługi aptek ogólnodostępnych. Wielokrotnie reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych zarówno przed wojewódzkimi jak i przed Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

Umowy i kontrakty

Prawo pracy

Prawo spółek

Zespół

Mikołaj Zduńczuk

Radca Prawny. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej, a także studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Akademii Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie w Kancelarii Norton Rose Fulbright. Był kierownikiem zespołu wsparcia operacyjnego w ramach Departamentu Prawnego w XTB S.A. a następnie Inspektorem Nadzoru w White Berg Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., w którym odpowiadał za funkcjonowanie systemu zapewniania zgodności działalności z prawem oraz kontroli wewnętrznej.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych. Doradza w zakresie compliance ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji.

Prawo gospodarcze

Prawo rynków kapitałowych

Nasze standardy
Nasze standardy

Responsywność

Jesteśmy w stałym kontakcie z klientami

Nasze standardy

Jakość

Jesteśmy rzetelni i dokładni

Nasze standardy

Kreatywność

Poszukujemy nieszablonowych rozwiązań

Nasze standardy

Transparentność

Jasno komunikujemy zasady współpracy

Nasze standardy

Poufność

Informacje objęte są tajemnicą zawodową

Nasze standardy

Rzetelność

Jasno informujemy o szansach i ryzyku