LEGALITY z ponadprzeciętną skutecznością pomaga klientom indywidualnym.
Nasza wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwalają znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Nasza oferta

LEGALITY to zespół ekspertów od prawa cywilnego. Z dużą skutecznością pomagamy klientom dochodzić ich praw zarówno w postępowaniach sądowych jak i polubownie. Szczegółowo badamy stan faktyczny spraw i poszukujemy najbardziej optymalnych rozwiązań.

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności jak również w sprawach o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, czy tych związanych z prawem spadkowym. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Adwokat Leszek Kieliszewski

Kancelaria specjalizuje się w obronie klientów w sprawach karnych gospodarczych. Bronimy klientów podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwa związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pełnionymi funkcjami w organach spółek, jak również wynikłych na gruncie przeprowadzonych transakcji. Wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym pozwala nam opracować i realizować skuteczną linię obrony w sprawach z zakresu prawa bankowego, obrotu instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, czy emisją papierów wartościowych.

Udzielamy wsparcia zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak również w postępowaniu sądowym. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Adwokat Leszek Kieliszewski

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy. Z ponadprzeciętną skutecznością reprezentujemy klientów dochodzących od pracodawców roszczeń związanych z bezpodstawnym rozwiązaniem stosunku pracy, zapłatą należnych pracownikowi świadczeń, wykonywaniem umów o zakazie konkurencji, czy w sprawach o mobbing.

Niezależnie od tego, czy zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy, pracodawca nie wypłacił Ci wynagrodzenia, albo uchyla się od wykonania umowy o zakazie konkurencji, albo jesteś ofiarą dyskryminacji lub mobbingu możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Radca Prawny Sebastian Dąbrowski

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń od banków, ubezpieczycieli, towarzystw funduszy inwestycyjnych czy domów maklerskich wynikłych ze sprzedaży klientom wadliwych produktów finansowych i inwestycyjnych. Wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym daje możliwość zastosowania nieszablonowych rozwiązań, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność przy dochodzeniu roszczeń.

Pomagamy naszym klientom odzyskać zainwestowane środki w nietrafione obligacje, fundusze inwestycyjne, czy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z bankami i ubezpieczycielami broniąc ich interesów i dochodząc należnych roszczeń. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej!

Ekspert LEGALITY: Adwokat Leszek Kieliszewski

    Umów się na spotkanie

    Oddzwonimy tak szybko jak to jest możliwe.
    Standardowo czas reakcji Kancelarii wynosi najwyżej jeden dzień roboczy.