Prawo cywilne,  Prawo karne,  Prawo pracy,  Prawo rodzinne

Zmiany w prawie w 2019 roku

Wraz z początkiem 2019 roku w życie wchodzi szereg zmian w prawie. Niektóre zmiany były głośno komentowane jeszcze w czasie ich uchwalania, inne wchodzą bardziej dyskretnie, ale zarówno pierwsze jak i drugie będą miały wpływ na rzeczywistość w 2019 roku.

Prawo pracy

Od początku 2019 roku domyślną formą wypłaty wynagrodzenia będzie przelew na rachunek bankowy. Wypłata w formie gotówkowej będzie dostępna tylko na wyraźne żądanie pracownika. Zmiana Kodeksu Pracy w tym zakresie została wymuszona znakiem czasu – przecież w epoce społeczeństwa cyfrowego i informacyjnego prawie nikt nie odbiera miesięcznej wypłaty „do rąk własnych”.

Powód do radości będą mieli najmniej zarabiający Polacy. Od 1 stycznia 2019 roku najniższa płaca wyniesie 2.250 złotych brutto. Podwyższono także minimalną stawkę godzinową, która nie będzie mogła być niższa niż 14,70 złotych brutto.

Duch nowoczesności dotknie także pracodawców. Od 2019 roku będą oni mogli prowadzić dokumentację pracowniczą i akta osobowe w sposób elektroniczny. Skróceniu i ujednoliceniu ulega także okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z dotychczasowych 3, 5 a w niektórych przypadkach 50 lat do 10 lat.

Prawo rodzinne – zmiany w prawie w 2019 roku

W 2019 roku możemy się spodziewać zmian w prawie rodzinnym. Orzeczenie rozwodu ma być poprzedzone rodzinnym postępowaniem informacyjnym dla małżeństw posiadających wspólne dzieci. Jego celem ma być wypracowanie pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami zasad opieki nad dziećmi, czyli ustalenie zasad wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz obowiązków w zakresie utrzymania i wychowania dziecka. Postępowanie informacyjne ma trwać miesiąc i być prowadzone przez sędziego bez udziału ławników.

Istotne zmiany dotkną tych rodziców, którzy utrudniają drugiemu rodzicowi wykonywanie orzeczonych przez sąd kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z projektowanymi zmianami niewykonywanie kontaktów będzie uważane z mocy prawa jako „zagrożenie dobra dziecka”, co z kolei może skutkować ograniczeniem praw rodzicielskich.

Prawo karne

Przestępstwem w 2019 roku będzie cofanie liczników samochodowych. Obecnie takie działanie było uważane za przestępstwo, tylko wtedy, gdy sprawcy udowodniono, że cofnął licznik w celu uzyskania lepszej ceny za samochód i było kwalifikowane jako oszustwo. W 2019 roku zarówno osoba zlecająca cofnięcie licznika, jak również osoba dokonująca technicznie tej operacji mają być zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do lat 5.

Prawo cywilne – zmiany w prawie w 2019 roku

W 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści zaczną się stawać właścicielami gruntów. Nieznana w Unii Europejskiej instytucja użytkowania wieczystego wymyślona w czasach PRL będzie odchodzić do lamusa. Jednak w tej beczce miodu nie zabrakło łyżki dziegciu. Użytkownicy wieczyści będą musieli za zmianę zapłacić opłatę wynoszącą dwudziestokrotność opłaty rocznej. Dobrą informacją jest możliwość rozłożenia płatności na raty albo uzyskanie nawet 60% bonifikaty w przypadku płatności jednorazowej.

Nowe zasady obejmą w 2019 roku kancelarie komornicze. Czynności podejmowane przez komorników będą mogły być przedmiotem skargi do sądu. Wprowadzane zmiany mają ograniczyć ewentualne nadużycia podczas egzekucji, jednak komornicy już dzisiaj wskazują, że wprowadzenie skargi w obecnie przyjętym kształcie, będzie skutkowało wydłużeniem postępowania egzekucyjnego i jest wymarzonym prezentem dla „zatwardziałych dłużników”.

Zobacz również

Udostępnij: