LEGALITY tworzy zespół doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych z bogatym, wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Do każdej powierzonej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem i kreatywnością – szukamy nieszablonowych rozwiązań ukierunkowanych na skuteczność i efektywność.

Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu w prowadzonych sprawach LEGALITY może się poszczycić ponadprzeciętną skutecznością. Jako eksperci jesteśmy cytowani w ogólnopolskiej prasie – między innymi w dzienniku Rzeczpospolita, Dzienniku Gazecie Prawnej czy w Parkiecie.

Zobacz:

Orły Prawa

LEGALITY laureatem
konkursu Orły Prawa.
Dziękujemy za zaufanie!

Nasz zespół

Leszek Kieliszewski

Doświadczony prawnik. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Wielokrotnie cytowany w ogólnopolskiej prasie w sprawach dotyczących rynku finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobył w renomowanych domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych, będąc odpowiedzialnym za zapewnienie zgodności działalności z prawem oraz efektywność w stosowaniu przepisów. Był niezależnym ekspertem przy Rzeczniku Finansowym. Szkolił urzędników Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie otoczenia regulacyjnego firm inwestycyjnych. Zorientowany na klienta i poszukiwanie skutecznych rozwiązań. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Procesy sądowe

Obrót gospodarczy

Rynki kapitałowe

Michał Wójtowicz

Adwokat. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ekspert w zakresie prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć oraz prawa medycznego i farmaceutycznego. Uczestnik licznych konferencji poświęconych problematyce prawnych aspektów ochrony zdrowia. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Prawo handlowe

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Radosław Mytkowski

Radca prawny. Członek Warszawskiej Izby Radców Prawnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, procesu inwestycyjnego oraz prawa własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobył w jednostkach sektora finansów publicznych (m.in. Najwyższa Izba Kontroli) oraz w sektorze prywatnym, w tym w prestiżowych kancelariach prawniczych. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi. Autor licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej. Wnikliwy, dokładny i profesjonalny. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prawo cywilne

Obrót gospodarczy

Rynki kapitałowe

Phan Tuan Anh

Adwokat. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Ekspert w zakresie prawa karnego i migracyjnego. Reprezentuje klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze w postępowaniach przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną oraz sądami administracyjnymi. Skuteczny obrońca w sprawach karnych. Biegle posługuje się językiem angielskim i wietnamskim.

Prawo karne

Prawo imigracyjne

Nasze standardy

Responsywność

Jesteśmy w stałym kontakcie z klientami

Jakość

Jesteśmy rzetelni i dokładni

Kreatywność

Poszukujemy nieszablonowych rozwiązań

Transparentność

Jasno komunikujemy zasady współpracy

Poufność

Informacje objęte są tajemnicą zawodową

Rzetelność

Jasno informujemy o szansach i ryzyku