Media,  Prawo rynków kapitałowych

Obligatariusze GetBacku w kancelarii premiera

W piątek ma się odbyć spotkanie obligatariuszy GetBacku z przedstawicielami Kancelarii Premiera. Poruszana ma być m.in. sprawa ewentualnych unieważnień umów kupna obligacji GetBacku. Przeczytaj pełną treść artykułu z komentarzem mec. Leszka Kieliszewskiego dla Parkietu.

Czytaj więcej:
https://www.parkiet.com/Wierzytelnosci/310199975-Obligatariusze-GetBacku-w-kancelarii-premiera.html

 

Udostępnij: