Compliance,  Media

Nowe przepisy wymuszą na firmach wdrożenie compliance

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Nowe regulacje zakładają sankcje nawet do 30 milionów złotych. Sposobem, aby ich uniknąć jest wdrożenie systemu compliance.

Projektowane zmiany diametralnie zmienią zasady odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zgodnie z projektem firmy będą ponosiły odpowiedzialność nie tylko za przestępstwa popełnione przez ich kierownictwo, ale także za przestępstwa popełnione przez podwykonawców, czy pracowników jeżeli firma choćby pośrednio uzyskała korzyść z jego popełnienia.

Na czym polega pośrednie uzyskanie korzyści? Wyobraźmy sobie sytuację, że przedsiębiorstwo korzysta z usług zewnętrznej firmy odbierającej odpady. Firma została wybrana ze względu na przedstawienie najkorzystniejszej oferty cenowej. Następnie okazało się, że zamiast odpady utylizować, firma wylewa je do rzeki, co stanowi przestępstwo. Ponieważ przedsiębiorstwo, które zleciło utylizację odpadów uzyskało korzyść w postaci zapłaty niższej ceny niż rynkowa, to na mocy nowych przepisów będzie zobowiązane do ich zwrotu.

Od odpowiedzialności za bezprawne działanie kontrahentów, czy pracowników będzie się można uchylić, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo wdroży skuteczny i efektywny system zgodności działalności z prawem – tzw. compliance.

 

Czytaj cały artykuł w dzienniku Rzeczpospolita na:

https://www.rp.pl/Firma/303229962-Nowe-przepisy-wymusza-na-firmach-wdrozenie-compliance.html 

Udostępnij: