Media,  Prawo spółek

Absolutorium nie jest Absolutne

Mec. Leszek Kieliszewski w komentarzu dla Gazety Giełdy Parkiet wskazuje na skutki nieudzielenia absolutorium członkom zarządu oraz zasady pociągnięcia ich do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Czytaj więcej:
https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/307079997-Absolutorium-nie-jest-absolutne.html

Udostępnij: