Media,  Prawo finansowe

Raport w sprawie GetBacku nadzieją dla poszkodowanych

Raport NIK wskazuje jasno: „Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne”. Co to oznacza dla poszkodowanych w aferze? PRzeczytaj artykuł z komentarzem mec. Kieliszewskiego na parkiet.com.

Czytaj więcej:
https://www.parkiet.com/Wierzytelnosci/301229994-Raport-w-sprawie-GetBacku-nadzieja-dla-poszkodowanych.html

Udostępnij: