Media,  Prawo spółek

Spółki komandytowe zmieniają formę prawną

Od maja spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT. Oznacza to, że wspólnicy spółki komandytowej nie będą dalej korzystać z przywileju jednokrotnego opodatkowania podatkiem dochodowym.

 Na skutek wprowadzonych zmian dalsze prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej przestało być dla wspólników korzystne podatkowo, co z kolei wywołało fale przekształceń spółek komandytowych albo w spółki jawne, albo w spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

NA CZYM POLEGAJĄ ZMIANY

W zaistniałej sytuacji wielu właścicieli spółek komandytowych podjęło albo jest w trakcie podejmowania decyzji o przekształceniu prowadzonych biznesów w spółkę kapitałową (najczęściej z o.o.) lub spółkę jawną. Przekształcenie w spółkę kapitałową jest najbardziej popularne wśród biznesu prowadzonego uprzednio w formie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem. Skoro właściciele mają w strukturze i tak spółkę z o.o. to nie ma sensu dublować podmiotów i posiadać dwóch spółek (komandytowa i z o.o.) skoro są one opodatkowane na podobnych zasadach.

PO CO PRZEKSZTAŁCENIE

Przekształcenie najczęściej jest najlepszym sposobem na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności. Wynika to z tego, że przekształcenie dokonywane jest „w biegu”. Wykorzystuje tzw. sukcesję uniwersalną. Pomimo, że spółka przekształcona posługuje się nowym numerem KRS, to traktowana jest jak kontynuatorka spółki przekształcanej. Nie trzeba więc „przenosić biznesu” do nowej spółki – wszystkie zawarte dotychczas umowy pozostają w mocy.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

Praktyczne korzyści wynikające z przekształcenia wynikają z tzw. sukcesji uniwersalnej. Zgodnie z przepisami KSH na spółkę przekształconą co do zasady przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, zezwolenia, koncesje i decyzje administracyjne, których podmiotem była spółka przekształcana. Jest to zatem dobry sposób na zmianę formy prawnej prowadzenia działalności w sytuacji, w której mamy działający biznes i płynnie chcemy przejść w inną formę prawną prowadzenia działalności. Na marginesie warto wspomnieć, że możliwe jest również przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową, jak również przekształcenie spółki cywilnej.

…..

Czytaj dalej na:  https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304019920-Spolki-komandytowe-zmieniaja-forme-prawna.html 

Udostępnij: