Media,  Prawo farmaceutyczne

„Apteka dla Aptekarza” jest dziurawa

Nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne z 2017 roku była jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian w prawie farmaceutycznym ostatniego czasu. W założeniach miała doprowadzić do „unormowania” rynku poprzez wprowadzenie m. in. ograniczeń geograficznych i demograficznych w otwieraniu nowych aptek. Praktyka stosowania AdA (Apteka dla Aptekarza) pokazuje jednak, że wprowadzone ograniczenia w niektórych sytuacjach nie działają i można uzyskiwać nowe zezwolenia bez wyżej wskazanych ograniczeń.

Czytaj więcej:
https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/302169977-Apteka-dla-aptekarza-jest-dziurawa.html

Udostępnij: