Media,  Prawo farmaceutyczne

Opieka farmaceutyczna z ryzykiem kary dla aptekarza

Opieka farmaceutyczna w założeniu miała być świadczeniem zdrowotnym udzielanym przez farmaceutę i stanowiącym udokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

OPIEKA FARMACEUTYCZNA A PROGRAM OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ?

Do niedawna definicja opieki farmaceutycznej znajdowała się w Ustawie o izbach aptekarskich i była bardzo podobna do aktualnej definicji z Ustawy o zawodzie farmaceuty. Problem jaki permanentnie pojawiał się z opieką farmaceutyczną wynikał z tego, że większość aptek chciała rozszerzyć zakres swojej działalności o usługi farmaceutyczne realizowane w ramach opieki farmaceutycznej. Brakowało jednak ku temu wytycznych legislacyjnych.

Cały artykuł dostępny w dzienniku Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/Opinie/304199986-Michal-Wojtowicz-Opieka-farmaceutyczna-z-ryzykiem-kary-dla-aptekarza.html

Udostępnij: