Prawo cywilne

Stłuczka na parkingu – jak się zachować? Co zrobić? #

Zarysowanie cudzego samochodu, przytarcie podczas cofania, czy stłuczka na parkingu mogą przytrafić się każdemu. Jasną sprawą jest, że winny kolizji będzie musiał pokryć koszty usunięcia jej skutków. Naprawa  drobnych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie to koszt nawet kilku tysięcy złotych. Oczywiście koszt naprawy cudzego auta pokryje ubezpieczyciel jeśli posiadamy ważną polisę OC. Jest jednak pewien kruczek, o którym warto pamiętać.

Odpowiedzialność sprawcy za stłuczkę

W przypadku powstania stłuczki na kierującym, ciąży szereg obowiązków, których niedopełnienie będzie skutkowało koniecznością zapłaty za powstałą szkodę z własnej kieszeni. Po pierwsze sprawca stłuczki musi podać pozostałym uczestnikom zdarzenia informacje konieczne do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych zawartej umowy ubezpieczenia. Zaś po drugie sprawca musi poinformować o zdarzeniu swojego ubezpieczyciela, przekazać mu posiadane informacje i udzielić niezbędnych wyjaśnień.

Stłuczka na parkingu a popularna kartka za szybą

Częstą sytuacją w przypadku stłuczek parkingowych jest brak obecności kierowcy uszkodzonego auta. W takiej sytuacji trudno oczekiwać kilka godzin na pojawienie się właściciela uszkodzonego auta. Zwyczajowo kierowcy w takich sytuacjach pozostawiają sobie kartki danymi kontaktowymi. Taka praktyka może być jednak niewystarczająca.

Pamiętaj o niezbędnych danych!

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wymaga podania danych firmy ubezpieczeniowej, numeru polisy, a także poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o zdarzeniu. Niewykonanie tych czynności może skutkować tym, że ubezpieczyciel po naprawieniu szkody zwróci się do jej sprawcy o zwrot kosztów. Opisywana sytuacja bynajmniej nie jest fikcją. Sąd okręgowy w Świdnicy niedawno utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego, który zasądził od sprawcy parkingowej stłuczki ponad pięć tysięcy złotych zwrotu kosztów spowodowanej kolizji. Z uzasadnienia wynika, że zostawienie kartki z numerem telefonu to za mało. Aby posiadane ubezpieczenie zadziałało konieczne jest podanie numeru polisy i powiadomienie o stłuczce ubezpieczyciela.

Stłuczka na parkingu – jakie dane umieścić na kartce?

Naturalnie w przypadku spowodowania stłuczki na parkingu nikt nie wymaga, aby oczekiwać na pojawienie się właściciela drugiego uszkodzonego auta. Jednak zostawiając kartkę należy w niej wskazać nazwę firmy ubezpieczeniowej, numer polisy oraz imię i nazwisko sprawcy. Nie zaszkodzi również podanie numeru telefonu.

Udokumentuj stłuczkę i powiadom ubezpieczyciela

Następnym krokiem jest zawiadomienie o zdarzeniu firmy ubezpieczeniowej. Zawiadomienie takie powinno nastąpić tak szybko jak to możliwe – najlepiej jeszcze tego samego dnia. Forma takiego zawiadomienia jest dowolna – może to być zarówno list, e-mail jak również telefon. Zawiadamiając ubezpieczyciela trzeba będzie wskazać takie dane jak miejsce zdarzenia oraz numery rejestracyjne uszkodzonych przez nas pojazdów, a także rodzaj uszkodzeń.

Stłuczka na parkingu – podsumowanie

Niepodanie wskazanych wyżej informacji i nieskontaktowanie się z firmą ubezpieczeniową traktowane jest jako zbiegnięcie z miejsca zdarzenia. Konsekwencją ucieczki jest wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej i w przypadku zidentyfikowania pokrycia kosztów z własnej kieszeni. Nawet jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, to będzie miał prawo żądać od sprawcy kolizji jego zwrotu.

Warto również zaznaczyć, że zbiegnięcie z miejsca zdarzenia w przypadku stłuczki na parkingu nie jest przestępstwem wskazanym w art. 178 kodeksu karnego. Opisane tam przestępstwo dotyczy wypadku, w którym jeden z uczestników wypadku poniósł uszczerbek na zdrowiu lub zmarł. Tym samym nie jest przestępstwem ucieczka po kolizji na parkingu, jednak jej konsekwencje i tak mogą pozostać dotkliwe.

Zobacz również

Udostępnij: