Prawo finansowe

Dochodzenie roszczeń z obligacji w praktyce

Popularnym środkiem pozyskania przez polskich przedsiębiorców kapitału jest emitowanie obligacji korporacyjnych. Równolegle jednak do rozwoju tej metody finansowania działalności gospodarczej trwa proces związany ze zintensyfikowanym dochodzeniem przez obligatariuszy swoich roszczeń na drod... Przeczytaj →